DINH VIET INVESTMENT CORPORATION

Passionate About Fabrics

English

Jacquard

Tên Sản Phẩm:

YF 001

  • Mã sản phẩm: 23027-2.q268.
  • Chất liệu: 50% cotton & 50% polyester.
  • Mật độ: 130 X 100 / 40 X 40
  • Khổ rộng: 40x40/140x130 – 280 cm
  • Màu sắc: Yellow
  • Giá: 69.000 VND/m
Product Category