DINH VIET INVESTMENT CORPORATION

Passionate About Fabrics

English

Vải Dệt Kiểu

Tên Sản Phẩm:

BÀN CỜ (40sx40s)

  • Mã sản phẩm: Ô BÀN CỜ 3 CM YF B050-4040
  • Chất liệu: 100% COTTON
  • Mật độ: 135 X 85 / 40 X 40
  • Khổ rộng: 240 CM
  • Màu sắc: TRẮNG
  • Giá: 69.000 VND
Product Category