DINH VIET INVESTMENT CORPORATION

Passionate About Fabrics

English

CVC

Tên Sản Phẩm:

CVC 133x100

  • Mã sản phẩm: CVC-YF 130
  • Chất liệu: 50% COTTON & 50% POLYESTER
  • Mật độ: 130 X 100 / 40 X 40
  • Khổ rộng: 280 CM
  • Màu sắc: TRẮNG
  • Giá: 82.000 VND
Product Category