DINH VIET INVESTMENT CORPORATION

Passionate About Fabrics

English

Cotton

Tên Sản Phẩm:

COTTON CHÉO (40sx40s)

  • Mã sản phẩm: COTTON CHÉO YF116-13372
  • Chất liệu: 100% COTTON
  • Mật độ: 133 X 72 / 40 X 40
  • Khổ rộng: 260 CM
  • Màu sắc: TRẮNG
  • Giá: 82.000 VND
Product Category