DINH VIET INVESTMENT CORPORATION

Passionate About Fabrics

English

Calicot

Tên Sản Phẩm:

CALICOT (20sx20s)

  • Mã Sản Phẩm: CALICOT 2020M
  • Chất Liệu: 100% COTTON
  • Mật độ: 58 X 58 / 20 X 20
  • Kích thước: 160 cm
  • Màu sắc: TRẮNG
  • Giá: 32.000 vnd
Product Category